- аудитАудит — перевірка достовірності даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності, їх відповідності вимогам чинного законодавства, положенням (стандартам) бухгалтерського обліку або іншим правилам (у т.ч. внутрішнім) згідно з вимогами замовника.

Податковий аудит — незалежна перевірка податкового обліку, метою якої є визначення правильності нарахування та сплати податків до бюджету, а також достовірності податкової звітності. Податковий аудит як правило застосовується під час зміни головного бухгалтера, фінансового директора або керівника компанії, перед перевіркою податкових органів, а також перед поданням податкової звітності.

Юридичний аудит — перевірка стану господарської діяльності підприємства і надання відповідних рекомендацій щодо покращення такої діяльності за його юридично значущими документами та іншими джерелами. Як правило застосовується під час купівлі підприємства (пакету акцій чи частки у статутному капіталі).

Наше Об'єднання під час здійснення юридичного аудиту проводить: експертизу документів, якими опосередковуються корпоративні правовідносини, його активів; аналіз порядку їх відчуження (обтяження); експертизу основних контрактів та господарських операцій (кредити, позики, поручительства, застава та іпотека, оренда); аналіз господарських операцій на їх відповідність законодавству; аналіз справ, які розглядаються в судах (третейських судах, арбітражах), у т.ч. виявлення таких справ; виявлення дебіторської і кредиторської заборгованості; експертиза трудових правовідносин (трудових договорів (контрактів), колективного договору та кадрової документації; аналіз ризиків у правовідносинах підприємства з органами державної влади та місцевого самоврядування (виявлення суперечок з органами нагляду і контролю, а також дослідження окремих видів діяльності підприємства на їх спроможність викликати суперечки з такими органами) тощо.

Повна конфіденційність отриманих під час проведення перевірок (розслідувань) та аудиту даних гарантується.

Рекомендуем: Детская и подростковая одежда Сток из Европы
Система Orphus