- службові розслідуванняВнутрішнє розслідування здійснюється з метою повного, всебічного та об'єктивного з'ясування обставин вчинення дисциплінарного або іншого правопорушення службовими особами підприємств, виявлення причин і умов, що сприяли його вчиненню, встановлення наявності (відсутності) вини, її ступеня, а також установлення інших подій, обставин, що потребують з'ясування під час проведення таких заходів.

Службова перевірка здійснюється з метою з'ясування дотримання службовими особами підприємства вимог законодавства України, нормативно-правових та локальних актів, розпоряджень і доручень безпосередніх та прямих керівників та/або власника підприємства чи уповноважених ним органів, своїх службових (функціональних) обов'язків, з'ясування наявності підстав для проведення розслідування або встановлення обставин вчинення незначного дисциплінарного чи іншого правопорушення.

Наше об'єднання здійснює методологічного забезпечення таких розслідувань та перевірок, аби вони були проведені у найкоротші строки та якомога об'єктивніше і найбільш повною мірою відображали усі аспекти тих обставин, за якими така перевірка проводиться. Беручи участь у проведенні таких заходів, наші адвокати допомагають підготувати їхні плани, забезпечують повне документування процесу їх перебігу та документального оформлення результатів (із тим, щоб у подальшому такі документи мали доказове значення у суді або ж свідчили про належне виконання керівниками підприємств своїх обов'язків щодо здійснення контрою за своїми підлеглими та належного реагування ними на інформацію про правопорушення у діяльності таких підприємств).

За результатами проведеної перевірки ми складаємо письмовий висновок, у якому на підставі зібраних відомостей пропонуємо керівнику (власнику) підприємства той чи інший алгоритм дій щодо суб'єкта перевірки та інших важливих обставин, що були виявлені під час такої перевірки (розслідування).

Рекомендуем: Детская и подростковая одежда Сток из Европы
Система Orphus